Menu

Sterk Nederland
Sterk Europa

Verkiezingsprogramma D66 voor het Europees Parlement

Scroll om te ontdekken waarom

D66 is ervan overtuigd dat Europa veel beter kan. Veel beter moet. Veel beter verdient.

Europa maakt zich op voor verkiezingen. 500 miljoen mensen bepalen met hun stem de toekomst van ons continent. Europese integratie bracht duurzame vrede en veiligheid. Europese integratie bracht economische groei en welvaart. Die verworvenheden zijn niet vanzelfsprekend. Voor een vrije en welvarende toekomst moeten we verder bouwen aan een sterk Nederland in een sterk Europa. Nu hebben we de kans die volgende stap te zetten. D66 durft die keuze te maken. In een wereld met steeds meer afhankelijkheid over grenzen heen vormt Europese integratie het fundament onder onze individuele vrijheid.

1

Europa zorgt voor werk en duurzame welvaart

De Europese Unie is voor Nederland van economisch levensbelang. Wij zijn een handelsnatie. Onze vrije export naar eu-lidstaten levert jaarlijks 120 miljard euro op. Anderhalf miljoen Nederlanders danken hun baan aan de export naar eu-landen.

Europa zorgt voor werk en duurzame welvaart

Vrije handel met onze omgeving creëert onmiddellijk welvaart en werk.

De Europese vrije interne markt moet de komende jaren worden vervolmaakt. Voor diensten, voor digitale ondernemers en voor grensoverschrijdend vervoer. Vrij verkeer van werknemers is daarbij voor D66 een groot goed. D66 wil deze mobiliteit van arbeid bevorderen, met oog voor sociale gevolgen. Handel met landen buiten de Europese Unie moet eenvoudiger worden. Een vrije interne markt en vrije handel met onze omgeving creëert onmiddellijk welvaart en werk.

2

In Europa koesteren
we de vrijheid

Het Europa van D66 is een plek waar ieders individuele vrijheden gekoesterd worden. Waar rechtspraak onafhankelijk is en de persvrijheid is gegarandeerd.

In Europa koesteren we de vrijheid

Mensen hebben vrijheid
nodig om zichzelf te
ontplooien.

Europa heeft ons in 65 jaar veel gebracht. Vrede, veiligheid, maar vooral ook vrijheid. De 28 landen in de Europese Unie hebben zich verbonden aan die vrijheid. Belangrijke waarden als democratie, mensenrechten en gelijkwaardigheid maken dat wij in vrijheid menswaardig kunnen leven en ons kunnen ontplooien. Het Europa van D66 is een plek waar ieders individuele vrijheden gekoesterd worden. Waar rechtspraak onafhankelijk is en de persvrijheid is gegarandeerd.

Morrelen aan die vrijheden is voor D66 onaanvaardbaar. Overheden die het niet zo nauw nemen met de persvrijheid of de rechten van vrouwen en homoseksuelen roepen we op het matje. Dat past niet in een vrij Europa. In ons Europa zorgen we dat alle lidstaten de grondrechten respecteren. Onze Europese waarden dragen we ook buiten Europa uit. We beschermen de mensen in de Europese Unie beter tegen inbreuken van buitenaf, zoals het ongewenst verzamelen van digitale persoonsgegevens.

3

Europa: onze stem
in de wereld

De afgelopen decennia heeft Europa laten zien hoe een relatief klein continent toch grote invloed kan hebben in de wereld. Een sterk Europa kan ook in de 21e eeuw een vuist maken tussen machtsblokken als de Verenigde Staten, Rusland en China. Onze invloed wordt groter als we namens 500 miljoen Europeanen met één stem spreken.

Europa: onze stem in de wereld

Stevige Europese
samenwerking, breed
gedragen door 500
miljoen Europeanen.

Toen de Europese integratie in de jaren '50 begon, maakte Europa 20% uit van een wereldbevolking van 2,5 miljard mensen. Anno 2013 maakt de Europese bevolking nog slechts 7% uit van de 7 miljard wereldbewoners. In 2015 wordt 90% van de wereldwijde economische groei buiten de Europese Unie gerealiseerd. In plaats van in het centrum van de macht, staat Europa nu te vaak machteloos langs de zijlijn, zoals bij de oorlog in Syrië. Dat kan anders. Europa heeft een keuze. Laten we ons uiteen spelen door de grote machtsblokken of gaan we gezamenlijk de uitdagingen van de 21e eeuw aan? D66 kiest voor dat laatste. Stevige Europese samenwerking, breed gedragen door 500 miljoen Europeanen. Met een gemeenschappelijk buitenlands, defensie- en handelsbeleid gebaseerd op onze gedeelde waarden.

4

De Europese Unie moet beter: democratischer, transparanter, slagvaardiger

D66 wil Europa en zijn inwoners dichter bij elkaar brengen. Steeds meer mensen hebben een mening over Europa, zijn betrokken bij de toekomst van ons continent. Laten we die kracht mobiliseren om Europa te verbeteren.

De Europese Unie moet beter

D66 wil dat besluiten
in Europa sneller en
simpeler genomen
worden.

D66 wil Europa en zijn inwoners dichter bij elkaar brengen. Steeds meer mensen hebben een mening over Europa, zijn betrokken bij de toekomst van ons continent. Laten we die kracht mobiliseren om Europa te verbeteren. Om de afstand tussen 'Brussel' en de 500 miljoen Europeanen kleiner te maken. Voorzitter Barroso en President Van Rompuy zijn hoofdrolspelers op het Europese toneel, maar nooit is een van hen door ons gekozen. En wat zij besluiten, is moeilijk te volgen en te controleren. Zij leggen aan geen enkele kiezer verantwoording af. Dat gebrek aan democratie en transparantie moeten we aanpakken. D66 wil ook betere en structurele samenwerking tussen ons nationaal parlement en onze afvaardigingen in Europa. Dat kan bijdragen aan herstel van vertrouwen.

Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014